Länkar om Konsulter

Digital kommunikationsbyrå - LSOD

Little Shop of Digital är en resultatorienterad digital kommunikationsbyrå. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli digitalt älskade och ger dem på så sätt möjligheten att nå extraordinära mål och skapa långsiktiga konkurrensfördelar med mätbar effekt i den digitala eran. Gemensamt för de flesta av våra kunder är en vilja att ständigt utveckla de resultat och de effekter de får ut av de digitala kanalerna, att ständigt vara hungriga och att aldrig vara helt nöjda. Webbanalys i kombination med digital strategi och planning är därför centrala delar av vårt erbjudande.
webbanalys stockholm, digital strategi, konceptutveckling, konverteringsoptimering a/b tester, virala kampanjer

Kategorier

Nya Länkar