Länkar om Övrigt

Aardvark Translations - Översättare

Aardvark samarbetar med 1493 professionella språköversättare. Vi klarar av översättningar till och från alla språk; från swahili till estniska eller t.o.m. från tibetanska till yoruba. Samtliga översättare vi anlitar har målspråket som modersmål. De som arbetar på Aardvark använder sig av olika översättningsprogram och integrerade ordlistor för att översätta. Detta är speciellt till stor hjälp när det gäller att förbättra kvaliteten och enhetligheten i tekniska texter. För att garantera de professionella och språkmässiga krav våra uppdragsgivare ställer samarbetar vi med olika grupper av översättare, specialiserade inom olika områden. För vissa översättningsprojekt, som vid översättning av betyg och intyg, krävs det att översättaren är auktoriserad.

Proffs på eventproduktion

Är du i behov av eventproduktion? Experianza erbjuder professionell eventproduktion och eventbokning till privat- och företagskunder i Stockholm med omnejd. Eventen anpassas givetvis efter kundens önskemål och Experianza för alltid en lyhörd kommunikation med kund för att se till att eventet alltid lever upp till kundens krav och förväntningar. Experianza som bokningsbolag sysslar även med artistbokning och olika former av underhållning.
Företagsevent, Bra artistbokning, Profesionellt bokningsbolag

Kategorier

Nya Länkar