Länkar om Arbetsmiljö

Konsulter inom HR

Vi erbjuder konsulter inom HR och i systematiskt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är er samarbetspartner som tillsammans med er bygger upp ett fungerande och kvalitetssäkert sytematiskt arbetsmiljöarbete och chefer på olika nivåer i organisationen har stöd i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Kategorier

Nya Länkar